Deixa o mar levar para longe todo o mal que existe.